Автор: SImana Markovska

Кулинарни уикенди в България и Македония

Мрежата „Трансграничен център за забавления“ започва предлагането на кулинарни уикенди от септември

От началото на септември до края на декември 2018 г., десетте „възела“ на Мрежата „Трансграничен център за забавления“ ще предлагат

Continue reading
Партньорска среща BIO2CARE в Благоевград, април 2018 г.

Първа среща на Комитета за управление на проект BIO2CARE се проведе в Благоевград

Проектът „Засилване на капацитета на защитените територии чрез иновативна методология за устойчиво развитие” с акроним BIO2CARE e финансиран по програмата

Continue reading
Първа среща по проект Трансграничен център за забавления

Избрани са пилотните туристически дестинации на българо-македонския Трансграничен център за забавления

Сдружение Пирински туристически форум – Благоевград, в партньорство с Екологично сдружение Планетум – Струмица, избра пилотните мини-дестинации или т.нар. туристически

Continue reading

ПТФ стартира изпълнението на проект СВ006.1.22.117 „Трансграничен център за забавления“

Пирински туристически форум стартира изпълнението на проект СВ006.1.22.117 „Трансграничен център за забавления“ в партньорство с Екологично сдружение Планетум – Струмица.

Continue reading