За нас

Пирински туристически форум (ПТФ) е българска неправителствена организация, учредена през 1997 г. като наследник на тригодишния Проект за екологичен и устойчив туризъм в Пирин и Рила (ПРЕСТ; 1994-1997), финансиран от Британския Ноу Хау Фонд по инициатива на българското Министерство на околната среда. Учредители са общини от Благоевградска област и Дирекцията на Национален парк „Пирин“. От създаването си до 2010 г. ПТФ изпълнява функциите на регионална туристическа организация за Югозападна България. Понастоящем е по-скоро продуктова организация, работеща за развитието на устойчив туризъм в цяла България и пограничните райони на съседните държави.