ПТФ стартира инициатива за интерпретация на наследството

Пирински туристически форум ще инициира създаването на българска общност за интерпретация на природното и културно наследство в туризма и образованието. Засега общността ще бъде неформална гражданска мрежа, а ПТФ ще изпълнява ролята на неин координатор. Наименованието ще бъде „Интерпретирай България“ (Interpret Bulgaria на английски език) и в нея ще могат да се включат физически и юридически лица, желаещи да работят за популяризирането на темата за интерпретацията в българското публично пространство. За момента общността ще се представя чрез страница във Фейсбук и ще комуникира посредством Фейсбук група. На следващ етап може да се развие собствен уеб-сайт и други форми на комуникация.