Новият туризъм

Дигиталният маркетинг измества все повече и все по-бързо традиционните мерки и канали на пазара на туристическите продукти. Това е тенденция, започнала още преди глобалната криза с COVID-19, придобила ново ускорение в този безпрецедентен период и с всички признаци да продължи да завзема нови територии и в пост-пандемичния свят.

Пирински туристически форум е организация, осъществила множество маркетингови инициативи в полза на туризма в Югозападна България за своите близо вече 25 години съществуване, включително обучения за местните бизнеси и други заинтересовани страни. Новата пазарна конюнктура изисква гъвкавост, адаптация и бързо придобиване на дигитални знания и умения в маркетинга, или така нареченият е-маркетинг. Организацията се стреми да върви в крак с новите тенденции и да предлага съвременна експертиза на своите членове, партньори и съмишленици.

Как се планира уеб-сайт? Как се оптимизира за търсещи машини? Как се избира социална медия и как се изгражда и поддържа профил в нея? Как се разработва виртуален тур? Как се работи с травъл блогъри и влогъри? И още много нови знания и умения, които трябва да развием… Можете да погледнете: Софтуни, Суперхостинг, Маня Туристката, България Травъл и много други.