Стратегическо планиране за културния туризъм в пограничната зона между България и Северна Македония

Пирински туристически форум изготви Трансгранична стратегия за създаване на среда за развитие на туризъм, подпомагащ опазването на културното наследство в трансграничния регион България – Северна Македония. Документът беше разработен по поръчка на Кюстендилската търговско-промишлена палата, в изпълнение на проект CB006.2.23.044 „Туризъм, благоприятстващ културното наследство в трансграничен регион България-Македония“, съ-финансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България – Република Северна Македония.

Разработката анализира ресурсите на културния туризъм в Област Кюстендил, България и Североизточен планов регион, Северна Македония, като предлага стратегически подход за създаването на благоприятна среда за развитието на този тип туризъм, с оглед опазване на ценното културно наследство на трансграничния регион.