Трансграничен център за забавления

Юни 2017 – Август 2018 г.

Финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България – Бивша югославска република Македония 2014 – 2020 г.

Бюджет на проекта: 107337.45 Евро

Териториален обхват: Благоевградска област, България и Югоизточен планов регион, Македония

Партньори: Пирински туристически форум и Екологично сдружение „Планетум“ – Струмица

Цел: Да стимулира туризма като реалистична дългосрочна алтернатива за трансграничния район между България и Македония.

Изпълнени дейности:

В рамките на проекта партньорите организираха проучване и избор на десет мини-дестинации или „възли“ от Благоевградска област в България и Югоизточния планов район в Македония. Техни представители станаха първите членове на мрежата „Трансграничен център за забавления“, която в периода януари-май 2018 г. проведе десет работни срещи, по една във всеки възел, за оценка на туристическите ресурси и предлагане и сглобяване на атрактивни и модерни туристически оферти.

В резултат мрежата отчита разработването на три групови оферти – Кулинарни уикенди, Архитектурни уикенди и Ботанически уикенди (май-август 2018 г.). Предлагането ще става чрез уеб-портала на мрежата, на адрес: www.crossborderfuncenter.net

За популяризиране на новите оферти са подготвени промоционални флаери, стикери и магнити за 10те дестинации, както и „Малка книжка на посетителя“, в която гостите ще получават печат при посещение на всеки един възел, а при следващите гостувания ще ги очакват подаръци, изненади и отстъпки.