В Благоевград официално беше открит новият Посетителски център на НП „Рила“

На 24 февруари 2020 г. в Благоевград Дирекцията на Национален парк „Рила“ откри официално новият Посетителски и информационен център на Парка. Той е изграден в рамките на проекта BIO2CARE – „Засилване на капацитета на защитените територии чрез иновативна методология за устойчиво развитие“, който се финансира от Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Гърция – България 2014 – 2020 г.

На откриването присъстваха представители на другите български партньори по проекта – Регионалната инспекция по околната среда и водите – Благоевград, Югозападният университет „Неофит Рилски“ и Пирински туристически форум, както и Министърът на околната среда и водите, служители на парковата дирекция, приятели на Националния парк и медии. Центърът ще се ползва с туристически и образователни цели, като първите семинари в рамките на проекта започват още в следващите дни след откриването.