ПТФ приключи успешно двугодишен българо-немски проект

Проектът „Водачи в защитените територии на България“ бе приключен успешно в края на 2019 г. Той беше изпълняван в партньорство от Пирински туристически форум и немските партньори Теролог и BTE (малки консултантски бизнеси). Финансирането беше осигурено от Немската федерална фондация за околна среда (DBU), а подкрепа от българска страна беше предоставена от Изпълнителната агенция по горите към Министерството на земеделието, храните и горите и от Министерството на околната среда.

Проектът беше фокусиран пилотно върху пет защитени територии в България: природните паркове „Витоша“, „Беласица“, „Рилски манастир“ и „Врачански балкан“, и Национален парк „Централен Балкан“. Сред експертите, работещи в тези паркове, бяха избрани и обучени природни водачи, които подготвиха свои собствени интерпретативни маршрути. Новите маршрути се популяризират чрез уеб-сайта на проекта www.nature-experience-bulgaria.com и редица други рекламни мерки.