Учебно посещение на представители на район Беласица

ПТФ организира учебно пътуване до Фестивала на чушките, доматите и традиционните храни в с. Куртово конаре за група представители на район Беласица: собственици на къщи за гости, читалищни деятели, фолклорни изпълнители, местни кметове. Целта беше да се обмени опит с оглед предстоящия Фестивал на кестена в Беласица и да се внесат подобрения в неговата организация.