Обучение на местните власти от Пиринския край в търсене на алтернативни решения за местно икономическо развитие

Септември 2001 – февруари 2002 г.

Финансиран от Фондация „Отворено общество“ – София.

Проектът беше реализиран в четири общини – Симитли, Банско, Разлог и Гоце Делчев. От тези общини бяха подбрани общо 25 села (Железница, Долно Осеново, Брежани, Ракитна, Сенокос, Крупник, Сушица, Тросково, Брестово и Докатичево от общ. Симитли; Баня, Елешница, Добърско, Годлево и Бачево от общ. Разлог; Кремен, Обидим, Осеново, Гостун и Филипово от общ. Банско; Делчево, Буково, Борово, Лъжница и Мосомище от общ. Гоце Делчев), които отговаряха на следните критерии:

  • сравнително неголяма урбанизация (отпадат села от градски тип, разположени на основните пътни артерии);
  • достъпност (наличие на път до селото, по който може да се мине с лек автомобил);
  • благоустроеност (електрификация, ВиК, канализация, телефонизация, битово обслужване);
  • съвкупност от добро географско разположение, природни и културно-исторически дадености;
  • предварителни впечатления (от проекта „На село в Пиринския край“) за общото отношение на населението към идеята „селски туризъм“.

През м. септември 2001 г. група от 10 доброволци към ПТФ – студенти от Югозападния университет “Неофит Рилски”, специалности “Маркетинг” и “Стопанско управление”, посети 25те села с цел популяризиране на идеята за селски туризъм и разпространение на талони за обратна връзка от местното население. Въз основа на докладите на доброволците и получените попълнени талони (заявки за участие в програмата), на 10 декември беше свикана Комисия, включваща представители на Министерството на икономиката, Областна управа – Благоевград, Стопанския факултет на ЮЗУ “Н. Рилски” и ПТФ, която извърши избора на пет моделни села: Сенокос и Сушица от община Симитли, Кремен от община Банско, Добърско от община Разлог и Лъжница от община Гоце Делчев. При избора бяха взети под внимание следните критерии: брой попълнени талони спрямо общия брой жители на селото; средна възраст (трудоспособност) на хората, попълнили талоните; предложения, получени със самите талони; общи впечатления за инициативността и отношението на местните жители към идеята за селски туризъм според докладите на доброволците. В началото на следващата година ПТФ организира общи срещи с жителите на петте моделни села, за очертаване рамките на бъдещите туристически продукти.