Скритото съкровище

Ноември 2001 – май 2002 г.

Финансиран от Фондация „ТАЙМ-Екопроекти“ по програма „Демократична мрежа“ на Института за устойчиви общности и Американската агенция за международно развитие

Това бе моделен за България проект, който се реализира на територията на община Хаджидимово, разположена край границата с Република Гърция. Поради това си разположение общината е малко позната на българина, няма никакъв опит в развитието на туристически дейности, а същевременно има какво да предложи на своите потенциални гости.

Основната цел на проекта бе да се създаде алтернативен източник на доходи, чрез устойчив туризъм, на възможно по-голяма част от населението на Община Хаджидимово.

Специфични цели:

  1. Да се идентифицират потенциалните участници в туристическото предлагане.
  2. Да се осигурят минимум познания у потенциалните участници относно същността на устойчивия туризъм и постигането на качество в туристическото предлагане.
  3. Да се сглобят или „пакетират“ алтернативни туристически продукти в Община Хаджидимово с активното участие на местните хора.
  4. Да се привлекат туристи в общината, или да се продадат готовите туристически продукти (това е по-дългосрочна цел, изпълнението на която няма да приключи в края на проекта).

Като първа стъпка бяха селектирани 9 от 14те села в общината на база следните критерии: ниска степен на урбанизация, достъпност с лек автомобил, благоустроеност, съвкупност от географско разположение, природни и културно-исторически дадености. Изготвена и разпространена бе листовка, чиято цел бе да популяризира идеята за селски туризъм сред жителите на 9те села.

В началото на 2002 г. екипът на ПТФ посети тези села, за да идентифицира потенциалните участници в туристическото предлагане. За тях беше организирано кратко обучение, след което бяха разработени предложения за туристически продукти. Готовите продукти бяха представени пред 30 български туроператори и журналисти на специално организиран опознавателен тур през м. май. Ефектът може да се обобщи като 14 публикации в регионални и национални медии, 11 радиопредавания, голям брой излъчвания в местните кабелни телевизии и поредица от пет 3-минутни репортажа в сутрешния блок на Канал 1 на БНТ. В края на проекта беше публикувано и информационното издание “За селата, туризма и всичко останало…”, обобщаващо натрупания опит.