Укрепване на ПТФ

В периода април 1997 – март 2001 г., с финансовата подкрепа на Британския Ноу Хау Фонд, ПТФ се утвърди като регионалната туристическа организация на Благоевградска област и успя да си изгради имидж на надежден партньор и новатор, изпълнявайки серия пилотни за България дейности.

Най-важни достижения:

  • Разработване на параметрите на Националната информационна система в туризма – SMARTINFO, която се ползва от Министерството на икономиката и всички регионални и местни туристически организации в България;
  • Разработване на Стратегия за информационно снабдяване на туризма в Пиринския край, включваща печатни издания, обозначителни табели и маркировка, интерпретативни табла, информационни центрове и т.н.;
  • Издаване на пилотна серия информационни материали под надслов „Опознайте Пиринския край“, състояща се от 10 дипляни за общините от района и дипляна „Къде да отседнем“ с описание на средствата за настаняване;
  • Представяне на Пиринския край на национални туристически борси и издаване на периодичен бюлетин с подробна информация за туристическите възможности на района;
  • Организиране на опознавателен тур „Сърцето на Пирин“ за български туроператори и журналисти от централните медии;
  • Идентифициране и маркиране на кратки лъчови маршрути в близост до утвърдени туристически центрове в областта;
  • Издаване на рекламен пакет за Пиринския край, включващ 12 дипляни за общините и НП „Пирин“, регионална имидж брошура и дипляна, рекламна папка и плакат;
  • Представяне на Пиринския край в Интернет;
  • Организиране на обучителни семинари за представители на туристическия бизнес от района, за подобряване на услугите и стандартите в туризма;
  • Разработване и предлагане на дизайнерски и рекламни услуги за туристическия бизнес и нестопанския сектор чрез собствената рекламна къща „Максимус“ на ПТФ.