Развитие на екотуризма като средство за опазване на биоразнообразието в района на НП „Пирин”

Проектът „Развитие на екотуризма като средство за опазване на биоразнообразието в района на НП „Пирин” беше изпълнен от Пирински туристически форум съвместно с Българска фондация Биоразнообразие, с партньорството на Дирекция Национален парк „Пирин“ и всички общини около парка: Симитли, Кресна, Струмяни и Сандански в Първа фаза, и Гоце Делчев, Банско и Разлог във Втора фаза. Финансирането беше осигурено от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и всички партньори.

Времетраене на проекта: Първа фаза: 2006 г.; Втора фаза: 2007 г.

Бюджет на проекта: Първа фаза: 19400 лв. от ШАРС и 10000 лв. от партньорите; Втора фаза: 10000 лв. от ШАРС и 15000 лв. от партньорите

Обхват на проекта: Дейностите бяха фокусирани върху едно село от всяка от прилежащите общини около НП „Пирин“:

 • Община Симитли – село Сенокос
 • Община Кресна – селата Стара Кресна и Ощава
 • Община Струмяни – село Илинденци
 • Община Сандански – село Лиляново
 • Община Гоце Делчев – село Делчево
 • Община Банско – село Кремен
 • Община Разлог – село Баня

Целеви групи на проекта:

Настоящи и потенциални доставчици на туристически услуги в избраните села около НП „Пирин“ – собственици на къщи за гости, водачи, фолклорни изпълнители и т.н.
Населението на всички останали прилежащи селища около Парка, за които пилотните села биха могли да служат като модел за устойчиво развитие

Дейности/резултати:

 1. Оценка на туристическия потенциал на избраните пилотни села, т.е. на възможностите за предлагане на конкретни услуги и атракции
 2. Разработване на по един интерпретативен екотуристически маршрут в околностите на всяко от селата и тестване по време на ежегодните празници Дни на Пирин
 3. Обучение за местните доставчици на туристически услуги – собственици на къщи за настаняване и водачи
 4. Отпечатване на рекламни материали – дипляни с карти на разработените маршрути.