Month: февруари 2021

ПТФ стартира инициатива за интерпретация на наследството

Пирински туристически форум ще инициира създаването на българска общност за интерпретация на природното и културно наследство в туризма и образованието.

Continue reading