Month: януари 2021

Засилване на капацитета на защитените територии чрез иновативна методология за устойчиво развитие – BIO2CARE

Октомври 2017 – Декември 2020 г. Съ-финансиран по Програмата за териториално сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 Общ бюджет

Continue reading