Month: октомври 2019

Екипът на проект BIO2CARE на партньорска среща в Ксанти, октомври 2019 г.

Българо-гръцкият проект за околна среда BIO2CARE приключва догодина

Проектът „Засилване на капацитета на защитените територии чрез иновативна методология за устойчиво развитие“ или BIO2CARE, финансиран от Програмата за трансгранично

Continue reading