Month: април 2018

Партньорска среща BIO2CARE в Благоевград, април 2018 г.

Първа среща на Комитета за управление на проект BIO2CARE се проведе в Благоевград

Проектът „Засилване на капацитета на защитените територии чрез иновативна методология за устойчиво развитие” с акроним BIO2CARE e финансиран по програмата

Continue reading