Month: ноември 2017

Първа среща по проект Трансграничен център за забавления

Избрани са пилотните туристически дестинации на българо-македонския Трансграничен център за забавления

Сдружение Пирински туристически форум – Благоевград, в партньорство с Екологично сдружение Планетум – Струмица, избра пилотните мини-дестинации или т.нар. туристически

Continue reading