Month: юни 2017

ПТФ стартира изпълнението на проект СВ006.1.22.117 „Трансграничен център за забавления“

Пирински туристически форум стартира изпълнението на проект СВ006.1.22.117 „Трансграничен център за забавления“ в партньорство с Екологично сдружение Планетум – Струмица.

Continue reading