Month: септември 2015

Колешински водопади, Северна Македония

Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица

Проектът „Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица“ се изпълнява от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация „Планетум“

Continue reading
Откриване на първите тематични маршрути в НП Рила

Опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие чрез екотуризъм в района на Разлог, България

Проектът “Опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие чрез екотуризъм в района на Разлог, България” се финансира пилотно от Програмата

Continue reading

Развитие на екотуризма като средство за опазване на биоразнообразието в района на НП „Пирин”

Проектът „Развитие на екотуризма като средство за опазване на биоразнообразието в района на НП „Пирин” беше изпълнен от Пирински туристически

Continue reading
Развитие на алтернативен туризъм

Обучение на местните власти от Пиринския край в търсене на алтернативни решения за местно икономическо развитие

Септември 2001 – февруари 2002 г. Финансиран от Фондация „Отворено общество“ – София. Проектът беше реализиран в четири общини –

Continue reading